Bli medlem

Vill du bli medlem och en del av Hälsingekatten?

Klubben är öppen för alla kattälskare oavsett om Du har raskatt eller huskatt!

Din medlemsansökan hanteras när medlemsavgiften är inbetald.

Du kommer att få ett välkomstbrev via e-post eller vanlig post då du har registrerats

som medlem i Hälsingekatten.

Om Du har varit medlem tidigare i en SVERAK-ansluten klubb måste Du meddela

oss det. Enligt SVERAK´s stadgar ska den nya klubben göra en förfrågan hos den

Medlemsavgifter – fr.o.m. 2023

Huvudmedlem400:-
Familjemedlem (samma bostadsadress som huvudmedlem)100:-
Introduktionsmedlem, första året
(gäller vid förstagångsmedlemskap i SVERAK klubb, räknas som huvudmedlem)
300:-
Kattungeköpare/fodervärd
(Uppfödare betalar medlemsavgift för köpare/fodervärd, räknas som huvudmedlem.)
175:-
Stödmedlem160:-

Prenumeration på ”Våra Katter” ingår i medlemsavgifter för Huvudmedlem.

Våra Katter = SVERAKs förbundstidning.

Gör så här vid inträde i klubben:

Skicka ett mail med uppgifterna nedan samt betala in medlemsavgiften, märk betalningen med Namn.
Hälsingekattens plusgiro: 649 37 16-2

Mail skickas till kassor@halsingekatten.se med följande uppgifter:
* För- och efternamn
* Fullständig adress
* Telefonnummer
* Mailadress
* Vilket typ av medlemskap
* Vilken/vilka kattraser du har
* Ev. tidigare medlemskap i kattklubb (ange klubb)
* För uppfödare – ange ditt stamnamn.

Är du uppfödare och vill stå med på vår hemsida under uppfödare se uppfödarsidan med vilka uppgifter du ska maila till webbmaster.