Styrelse och funktionärer

Styrelsens sammansättning 2022

Ordförande (vald till 2024)Katarina Eklöf
Kvistvägen 2
826 75 Ljusne

073-732 19 85
ordforande@halsingekatten.se
Sammankallande
Officiell adress
Vice ordförande (vald till 2023)Ida-Karin Jansson
Korsnäsvägen 2
821 94 Bollnäs

073-066 31 07
vice.ordforande@halsingekatten.se
Intern-sekreterare
(vald till 2024)
Rose-Marie Johansson
Villagatan 2
826 31 Söderhamn

073-838 07 23
sekreterare@halsingekatten.se
Protokoll
Arkiv
Postmottagare
Kassör
(vald till 2023)
Karin Eriksson
Svarttjärnsvägen 11
824 40 Hudiksvall

070-647 83 85
kassor@halsingekatten.se
Medlemsregister
Utställningssekreterare
(vald till 2024)
Kicki Wiksten
Lingarövägen 59
824 93 Hudiksvall

070-362 24 48
utst.sekreterare@halsingekatten.se
Utställningsanmälningar
Fullmakt
Utställningsanmälan via e-post
Införande utst-titlar i FinDus SVERAKs stambok
Avelssekreterare
(vald till 2023)
Sofia Eklöf
Barkvägen 25
826 75 Ljusne

076-209 88 02
avelssekreterare@halsingekatten.se
Kattungeregistreringar
Stamnamnsansökningar
Ledamot
(vald till 2023)
Malin Collin
Vijvägen 45
824 93 Hudiksvall

070-653 71 77
ledamot1@halsingekatten.se
Ledamot (vald till 2024)Ylwa Rådlund
Nymålavägen 160
826 60 Söderhamn

070-539 55 31
ledamot2@halsingekatten.se
Ledamot (vald till 2023)Linus Eriksson
Svarttjärnsvägen 11
824 40 Hudiksvall

070-314 98 35
ledamot3@halsingekatten.se
Suppleant (vald till 2023)Karin Södersten
Myrstigen 44
824 42 Hudiksvall

073-044 06 99
suppleant1@halsingekatten.se
Suppleant (vald till 2023)Elina Lindroth
Malenebergsvägen 16
826 60 Söderhamn

072-501 15 62
suppleant2@halsingekatten.se

Övriga funktionärer

Valberedning

Sammankallande: Mikael Bjelkesten

Mikael Bjelkesten
073-092 01 12
micke@3id.se

Ulla-Britt Lidén
0650-946 55
ulla-britt.liden@telia.com

Revisorer

Anna-Lena Lundmark Fransson
070-640 35 15
annalena.lf54@hotmail.se

Christian Eklöf
070-253 25 23
christian.eklof@soderhamn.com

Suppleanter
Susanne Asplund
Per-Olof Norenius

Webbmaster

Sofia Eklöf
webbmaster@halsingekatten.se