Huskatterna förtjänar en egen avdelning på Hälsingekattens hemsida då klubben välkomnar alla typer av katt oavsett ursprung, stambokförd eller ej!

 Fakta Huskatt

Huskatt, blandraskatt eller bondkatt är den officiella benämningen på alla de katter som saknar stamtavla, och alltså inte är registrerade i någon kattorganisation. Även om båda föräldrarna är registrerade raskatter så kallas avkomman huskatt om den inte registreras. Huskatten kallas också ofta vardagligt bondkatt, eller felaktigt europé. Den sistnämnda är emellertid en helt egen ras – dagens huskatt är så genetiskt uppblandad att den har ganska litet gemensamt med europén.

 Huskatter kan ställas ut på kattklubbarnas utställningar i egna klasser, vanligtvis uppdelade i korthåriga och långhåriga. Huskatten bedöms enligt en särskild huskattstandard som främst ser till kondition, kroppsbyggnad och temperament. De flesta kattorganisationer i Sverige, SVERAK och independentklubbarna, tillåter inte avel på huskatt.

 De seriösa djurskyddsorganisationerna arbetar för att förmå huskattägare att låta kastrera både sina hon-och hankatter. Kastrering bör ske när katten är cirka 6 månader gammal, dvs innan kattägaren släpper utkatten om den är utekatt.Anledningarna till att man inte stödjer avel på huskatter, respektive propagerar förkastrering, är framför allt att man vill minska det stora antalet hemlösa katter, och det lidande detta innebär

 för djuren, genom att hindra huskatter att föröka sig okontrollerat. Det förekommer dessutom ofta att huskatteröverges för att klara sig bäst de kan. Man har beräknat, bland annat i en undersökning utförd av LundsUniversitet att en förvildad tamkatts livslängd är mellan 2 och 4 år, jämfört med 12-14 år for en huskatt​Källa: Wikipedia, den fria encyklopedin

 FIF:es klassindelning rörande Huskatt

   Huskatt (utan stamtavla), äldre än uppskattningsvis sex månader.Är huskatten över tio månader ska den vara kastrerad för att få ställas ut.

  Klass för alla katter, både raskatter och huskatter, mellan 7 och 10 år.Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori.

  Klass för alla katter, både raskatter och huskatter, från 10 år och äldre.Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori.

  Klass 14 – Huskatt

  Klass 15a – Senior

  Klass 15 b – Veteran