Årets Kattklubb 2015

Årets kattklubb 2015

Jag vill rikta ett stort Tack

till alla medlemmar i HÄK,

det är vi tillsammans som är

Årets Kattklubb i SVERAK.