Fullmakt

För utställningsanmälningar inkommna via e-post.

Fullmakt Utställningsanmälan_pdf
Fullmakt Utställningsanmälan_Word

Denna fullmakt ger Hälsingekattens utställningssekreterare rättighet
att underteckna Sveraks blankett Utställningsanmälan (Entry form)
som inkommit via e-post med utställningssekreterarens eget namn
innan vidarebefordran till arrangerande klubb av aktuell utställning
som utställningsanmälan gäller

Skriv ut blanketten, fyll i dina uppgifter och skicka den sedan
med vanlig post till utställningssekreteraren.