Till medlemmarna: Meddela när du har fått eller sålt kattungarna. Väntade kullar tas bort veckan efter planerat datum om inget annat meddelas. Kattungar tas bort efter tre månader från det datum den lagts in om inget annat meddelas.