Valberedningen

har i uppdrag att få fram vilka kandidater som står till årsmötets förfogande.En väl fungerande valberedning leder ofta till en god organisation,det är viktigt att de som arbetar med valberedning har förmågan att engagera föreningens medlemmar.Personer som ingår i valberedningen bör inte ha några andra uppdrag i föreningen.

Valberedning sammankallande

Väljs på 1 år

(vald till 2019)

Valberedning

Väljs på 1 år

(vald till 2019)

Valberedning

Väljs på 1 år

(vald till 2019)

  Vald till år, innebär vald fram till årsmötet det året.

Mikael Bjelkesten

Korsnäsvägen 2

821 94 Bollnäs

mobil. 073-092 01 12

micke@3id.se

Ulla-Britt Lidén

Rosenvägen 12

824 33 Hudiksvall

tfn.0650-946 55

ulla-britt.liden@telia.com

Inger Henriksson

Bodarne 130

826 93 Söderhamn

tfn. 0270-195 00

emsicats@hotmail.com