Sammankallande

Officiell adress

 Ordförande

Protokoll

Arkiv

Postmottagare

Rose-Marie Johansson

Villagatan 2

826 31 Söderhamn

mobil. 073-838 07 23

email. rose.johansson58@hotmail.com

 Internsekreterare

Medlemsregister

Diplomeringsansökningar

Karin Eriksson

Svarttjärnsvägen 11

824 40 HUDIKSVALL

mobil. 070-647 8385

email. karin@linblommans.se

 Kassör

Utställningsanmälningar

Fullmakt utställningsanmälan

via epost

Tagen titel som inte
syns i Findus

Ronja Alftin

Laxgården 4 A

691 51 Karskoga

mobil. 072-2046071

email. ronja_alftin@hotmail.com

 Utställningssekreterare

Kattungeregistreringar

Stamnamnsansökningar

 Avelssekreterare

Webansvarig

Katarina Eklöf

Kvistvägen 2

820 20 Ljusne

mobil. 073-732 19 85

katarina63_eklof@hotmail.se


 Sofia Eklöf

Klockarvägen 170

826 61 Söderala

mobil. 076-2098802

sofia.eklof@hotmail.se