Vaccination / Karens Vid veterinärmedicinska ingrepp gäller karens för utställning på 15 dagar om inte veterinär ordinerar längre karenstid. Efter samtliga vaccinationer föreligger 15 dagars karenstid innan du är tillåten att ställa ut din katt. Läs vidare  om SVERAKS vaccinationsregler samt karenslistan gällande tillåtna och otillåtna substanser vid utställning av katt.

 

Karenslistan