Vill du bli medlem och en del av Hälsingekatten?

 

Klubben är öppen för alla kattälskare oavsett om Du har raskatt eller huskatt!

Din medlemsansökan hanteras så snart medlemsavgiften är inbetald.

Du kommer att få ett välkomstbrev via e-post eller vanlig post då du har registrerats

som medlem i Hälsingekatten.

 

Om Du har varit medlem tidigare i en SVERAK-ansluten klubb måste Du meddela

oss det. Enligt SVERAK´s stadgar ska den nya klubben göra en förfrågan hos den

tidigare om man har reglerat sina ekonomiska mellanhavande med denne.

 

Fyll i anmälningsblanketten och skicka med dina uppgifter samtidigt som Du betalar

in medlemsavgiften så underlättas den administrativa hanteringen.

 

Medlemsavgifter - fr.o.m. 2021

Hälsingekattens plusgiro: 649 37 16-2

 

  • Huvudmedlem-------------------------------------------------------------------------- 400:-
  • Familjemedlem (samma bostadsadress som huvudmedlem)                       100:-
  • Introduktionsmedlem, första  året                                                               -300:-
    (gäller vid förstagångsmedlemskap i SVERAK klubb, räknas som huvudmedlem)
  • Kattungeköpare/fodervärd                                                                              175:-   
    (Uppfödare betalar medlemsavgift för köpare/fodervärd, räknas som huvudmedlem.)
  • Stödmedlem---------------------------------------------------------------------  ---     160:-

 

Prenumeration på "Våra Katter" ingår i medlemsavgifter för Huvudmedlem.

Våra Katter = SVERAKs förbundstidning.

 

Gör så här vid inträde i klubben:

Betala in medlemsavgiften, märk betalningen med Namn samt fyll i

Anmälningsblanketten och skicka