Styrelse och funktionärer

Styrelsens sammansättning 2024

Ordförande (vald till 2026 på fyllnadsval)Elina Lindroth
Malenebergsvägen 16
826 60 Söderhamn

072-501 15 62
ordforande@halsingekatten.se
Sammankallande
Officiell adress
Vice ordförande (vald till 2025)Katarina Eklöf
Kvistvägen 2
826 75 Ljusne

073-732 19 85
vice.ordforande@halsingekatten.se
Intern-sekreterare
(vald till 2026)
Linus Eriksson
Svarttjärnsvägen 11
824 40 Hudiksvall

070-314 98 35
sekreterare@halsingekatten.se
Protokoll
Arkiv
Postmottagare
Kassör
(vald till 2025)
Karin Eriksson
Svarttjärnsvägen 11
824 40 Hudiksvall

070-647 83 85
kassor@halsingekatten.se
Medlemsregister
Utställningssekreterare
(vald till 2026 på fyllnadsval)
Jenna Kårwik
Himminevägen 23
761 72 Norrtälje

076-118 10 97
utst.sekreterare@halsingekatten.se
Utställningsanmälningar
Fullmakt
Utställningsanmälan via e-post
Införande utst-titlar i FinDus SVERAKs stambok
Avelssekreterare
(vald till 2025)
Ida-Karin Jansson
Korsnäsvägen 2
821 94 Bollnäs

073-066 31 07
avelssekreterare@halsingekatten.se
Kattungeregistreringar
Stamnamnsansökningar
Ledamot
(vald till 2025)
Sanna Jerresand
Klippvägen 22
826 36 Söderhamn

076-106 17 92
ledamot1@halsingekatten.se
Ledamot (vald till 2026)Ylwa Rådlund
Nymålavägen 160
826 60 Söderhamn

070-539 55 31
ledamot2@halsingekatten.se
Ledamot (vald till 2025)Anne Pigg
Stocksätter 3798
821 95 Bollnäs

070-233 57 54
ledamot3@halsingekatten.se
Suppleant (vald till 2025)Karin Södersten
Vänortsvägen 37
824 41 Hudiksvall

073-044 06 99
suppleant1@halsingekatten.se
Suppleant (vald till 2025)Rebecka Eckebring Eklund
Nyv. 1, lgh 1003
829 96 Jättendal

070-767 71 33
suppleant2@halsingekatten.se

Övriga funktionärer

Valberedning

Sammankallande: Mikael Bjelkesten

Mikael Bjelkesten
073-092 01 12
micke@3id.se

Ulla-Britt Lidén
070-634 43 56
ulla-britt.liden@telia.com

Torbjörn Sjögren
070-538 24 71
torbjorn@abessinier.se

Revisorer

Per-Olof Norenius
070-301 54 02
po.norenius@telia.com

Christian Eklöf
070-856 62 40
christian.eklof@soderhamn.com

Suppleanter
Susanne Asplund
Karin Nilsson

Webbmaster

Sanna Jerresand
webbmaster@halsingekatten.se