Utställning

Här är inbjudan till vår utställningen hösten 2023.

För mer information se evenemanget på facebook.

SVERAKs information om kattutställningar https://www.sverak.se/utstallning/

SVERAKs utställningskalender https://www.sverak.se/utstallning/utstallningskalender/

FIFes utställningskalender http://fifeweb.org/wp/shows/shows.asp

Utställningsresultat https://www.sverak.se/utstallning/utstallningsresultat/

SVERAKs stadgar och regler (här finns regler för utställning, uppfödning och stambokföring mm.) https://www.sverak.se/om-sverak/stadgar-regler/